ក្ដីស្លាប់

ក្ដីស្លាប់

៧ ថ្ងៃ

ក្ដីស្លាប់គឺជាអ្វីមយយដែលគ្រប់ៗគ្នាត្រូវជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតយើង។ មានសំនួរជាច្រើនដែលបានលើកឡើង ហើយអាចធ្វើអោយយើងរន្ធត់ចិត្តខ្លាំង។ គំរោងអាន៧ថ្ងៃនេះនឹងជួយអ្នកជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតខាងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងពីការស្វែងរកឃើញនូវកម្លាំង និងការលួងលោម នៅពេលយើងប្រឈមមុខនឹងភាពអមតៈរបស់យើង។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

គំរោង​ផែន​ការណ៍នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ LifeChurch.tv។

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 100000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​