اهمیت دعا در زندگی روزانه بر اساس کتاب مقدس

15 நாட்கள்

درین برنامه ۱۵ روزه نگاهی میکنیم در دعایای افراد مختلف در عهد قدیم و جدید و امیدواریم این کمک کنه تا دعا و کلام جز مهم زندگی ما بشه تا در زندگی با اطاعت کامل از خدا زندگی کنیم و مغلوب دام شیطان نشویم برای وضع زندگی شخصی ؛ خانواده؛ خدمت و کشورمان از خدای پدر بوسیله روح القدس کمک بگیریم . 

ناشر

از مؤسسۀ Afghan Leadership Development متشکریم که این برنامۀ مطالعه را در اختیار ما گذاشته است.‌ برای اطلاعات بیشتر لطفاً از این سایت دیدن کنید: https://www.facebook.com/تعلیمات-رهبری-Afghan-Leadership-Development-329851300837999/

دربارۀ ناشر