چراغ هدایت هدایت به سمت حیات و سعادت ابدی به برکت نور شگفتانگیز خداوند

چراغ هدایت هدایت به سمت حیات و سعادت ابدی به برکت نور شگفتانگیز خداوند

5روز

روزانه به موازات اینکه کتاب مقدس را مطالعه و درباره آن تعمق میکنید و کلام خداوند را در زندگی خود به کار میبندید، به ابزارهای بیشتری برای تشخیص نورهای مصنوعی دشمن مجهز خواهید شد، در مسیر روشن خداوند خواهید ماند، و در خانواده و جامعه خود برای عیسی مسیح خواهید درخشید.

نود أن نشكر NBS2GO و Rebecca Davie و Debbie McGoldrick يد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://www.nbs2go.com

 
دربارۀ ناشر

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید