خشم و نفرت

٧روز

خشم معضلی است که همه با آن در مقاطعی از زندگی روبه‌رو می‌شویم. این مطالعۀ هفت‌روزه دیدگاهی کتاب‌مقدسی در این خصوص ارائه می‌کند، همراه با متنی برای مطالعۀ روزانه. متن را بخوانید، صادقانه به خود بنگرید، و به خدا اجازه دهید با شما در شرایطی که هستید سخن بگوید.

ناشر

از گروه LifeChurch.tv متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.lifechurch.tv دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 500000 تکمیل