Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Ve 2. Královské 4:38-44 Elíša pokračuje se zázraky, které se velmi podobají Ježíšovým zázrakům. V prvním z nich Elíša zlikvidoval jed v polévce pro prorocké učedníky. Ve druhém zázraku Elíša rozmnožil dvacet ječných chlebů tak, že se z nich najedlo 100 mužů. Tyto zázraky jsou dalším příkladem toho, jak si Bůh Elíšu používal k naplnění potřeb ostatních lidí. Je dost možné, že jste se s nějakou  "otrávenou polévkou", kterou Bůh uzdravil, ve svém životě setkali i vy. Mohlo to být něco fyzického nebo něco uvnitř Vašeho srdce nebo mysli. A je možné, že ve svém životě i právě teď máte něco jedovatého, s čím si nedokážete poradit a vyléčit Vás z toho může jen Boží moc. Bůh uzdravil otrávenou polévku - a stejně tak může odstranit jakýkoli jed i z vašeho života a udělat z vás nového a zdravého člověka. Z jakých jedů vás již Bůh už uzdravil? A z jaké otravy potřebujete uzdravení právě teď?