Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Ve 2. Královské 6:8-23 se aramejský král snaží zajmout Elíšu, protože díky němu Izraelité stále poráží Aramejce. Elíša se vždycky nadpřirozeným způsobem předem dozví, kdy a kde chce král napadnout Izrael, varuje svého krále a zmaří jeho plány. Když Elíšův služebník uslyší, že se aramejský král chystá zajmout Elíšu, začne se bát. Elíša prosí Boha, aby jeho služebníku otevřel oči, aby i on mohl vidět Boží armádu. Když služebník vidí, jak blízko je mocná Boží síla, dává mu to jistotu, kterou potřebuje, aby mohl jít dál.

I v našich životech jsou chvíle, kdy jsme na tom stejně jako Elíšův služebník.