Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
V 2. Královské 8:1-6 je příběh absurdní náhody. V této pasáži vidíme návrat Šúnemitky, jejíhož syna ve 4. kapitole Elíša vzkřísil. Žena se kvůli hladomoru rozhodne vrátit do Izraele. Zrovna když vchází ke králi, Elíšův služebník Gehazi mu vypráví o tom, jak byl její syn vzkříšen z mrtvých. Tato absurdní náhoda vede krále k rozhodnutí vrátit ženě její majetek. Pro Boha neexistuje nic takového jako je náhoda.

Přemýšlejte o událostech ve svém životě, o kterých jste si mysleli, že se staly náhodou. Pravděpodobně se teď můžete ohlédnou a vidět, jak Bůh ve všem pracoval a že to, o čem jste si mysleli, že se to stalo náhodou, pro vás ve skutečnosti zamýšlel Bůh. Je důležité, abyste byli těmto Bohem naplánovaným událostem otevřeni, protože On stále připravuje další. Buďte ve své víře odvážní a místo toho, abyste čekali na Boha, až zase do vašeho života přivede tyhle ''náhody'' , buďte aktivní a proste Boha, aby je do vašeho života přiváděl častěji. Nezapomínejte, že neexistuje nic takového jako náhoda, když jste plně otevřeni tomu, aby si vás Bůh použil. Vzpomeňte si, kdy jste vy zažili shodu okolností. Jak jste v této situaci viděli Boha jednat?