Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
V životě Elíši můžeme vidět mnoho zázraků, které jsou téměř identické se zázraky, které později dělal Ježíš. Jeden z takových zázraků je zapsán ve 2. Královské 4:8-37, kde Elíša oživí syna Šúnemanské ženy. Když Elíša potká ženu poprvé, je tak přemožen její dobrotou a pohostinností, že se rozhodne odměnit ji tím, po čem toužila nejvíce; po dítěti. Bůh dá ženě dítě, ale o několik let později syn umírá a žena žádá Elíšu, aby jej znovu vzkřísil. Na téhle pasáži jsou zajímavé dvě věci. Za prvé: Způsob, jakým se Elíša pokouší vzkřísit dítě, je neuvěřitelný; lehne si na něj a spojí ústa, oči a ruce. Za druhé: To, že Elíšovy snahy o vzkříšení dítěte nebyly napoprvé úspěšné.

Kolikrát jste už byli v podobné situaci? Žádáte Boha, aby něco udělal, a víte, že On to udělat může, ale neudělá to hned napoprvé, když Jej žádáte. Může to zabrat dny, měsíce nebo i roky. Nevzdávejte se, když se úspěch nedostaví hned napoprvé. Nepřestávejte se modlit. Nepřestávejte hledat Boha. On Vaši modlitbu zodpoví tím nejlepším způsobem v ten nejlepší čas. Neztrácejte své srdce a nepřestávejte se modlit. O co Boha už nějakou dobu žádáte bez odpovědi? Co můžete udělat, abyste zajistili, že se nevzdáte a nepřestanete Boha žádat a hledat, modlením za tu určitou věc?