Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Počínaje 2. Královskou 6:24, až do konce 7. kapitoly, můžeme vidět, jak si Bůh zase jednou použil Elíšu, aby naplnil potřeby Svého lidu. V této pasáži hrozí Izraelcům vyhladovění, protože jejich hlavní město je obléháno Aramejci. Elíša prorokuje, že Bůh je zaopatří takovým množství jídla, že bude téměř bezcenné - protože ho bude tak moc. Další den Izraelci zjistí, že Aramejská armáda je pryč a zanechala všechny své zásoby jídla a ošacení v táboře. Bůh zase jednou naplnil potřeby Izraelců. Bůh je tu pro své lidi a je tu pro vás. ⏎Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste byli v nouzi. Vzpomeňte si, jak se ve vašem životě vždy objevil On a pomohl vám naplnit vaše potřeby, stejně jako Izraelcům. Filipským 4:19 nám říká, že Bůh naplní všechny naše potřeby podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Ten slib platil pro Izraelce tenkrát a platí i dnes pro vás. Bůh vás neopustí a pomůže vám naplnit vaše potřeby, ať už jsou malé nebo velké. Jakým způsobem jste ve svém životě viděli Boha naplňovat vaše potřeby?