Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Elíšův život končí ve 2. Královské 13:10-21 tím nejbizarnějším a nejabsurdnějším zázrakem. Poté, co Elíša umírá a je pohřben, moábští nájezdníci vtrhnou do Izraele právě ve chvíli, kdy nějací Izraelité pohřbívají mrtvého muže. Nájezd je musel opravdu překvapit, protože reagovali tak, že tělo muže hodili do Elíšova hrobu. Když se mrtvý muž dotknul Elíšových kostí, byl najednou vzkříšen. I po Elíšově smrti si ho Bůh použil, aby pomohl lidem v nesnázích a aby dělal úžasné věci v životech ostatních lidí. Elíša byl prorok, jehož víra, poslušnost, soucit a odvaha byly až neuvěřitelné. Ať už nechal vyplavat sekyru na hladinu řeky, nebo spálil svůj pluh v demonstraci své poslušnosti Elijášovi, nebo vzkřísil mrtvého muže k životu, poté, co sám zemřel, Elíša je bezpředmětně jedna z nejvýznačnějších postav Bible.

Je čas přestat se bát a začít být stejně neuvěřitelný, jako Elíša. Je čas začít riskovat a činit rozhodnutí, který svět nebude rozumět. Elíša je dokonalý příklad toho, jak může život vypadat, když se zřekneme vlastní kontroly a rozhodnete se žít život neuvěřitelné víry. Když se zřeknete kontroly a přenecháte všechno Bohu, On pak může ve vašem životě dělat úžasné věci, které jste považovali za nemožné. Vše záleží na vás. Jaké kroky musíte zvládnout, abyste měli tak neobyčejnou víru jako Elíša?