Elíša: Příběh neuvěřitelné víry

Zamyšlení
Příběh o Elíšovi začíná v První Královské, kapitole 19, verše 14-21. Bůh řekl Eliášovi, aby šel a oznámil Elíšovi, že se stane jeho nástupcem. V této části biblického záznamu čteme, že Elijáš našel Elíšu jak orá s párem volů na poli. Bezprostředně na něj hodil svůj plášť a vyzval ho k následování. Elíša okamžitě poslechl, zapálil dobytčí spřežení a připravil hovězí maso pro své blízké. Elíša hned na začátku zareagoval dost neobvyklým až absurdním způsobem, když se zcela odevzdal do služby u Elijáše. V následování nepromarnil žádnou chvilku. Vůbec si nevzal čas na rozmyšlenou. Nenapsal si seznam pro a proti. Nechtěl hrát na jistotu. Okamžitě řekl ANO na Boží volání zprostředkované Elijášem. Eliášova téměř absurdní odevzdání ukazuje kolik nás bude stát, když se rozhodneme následovat Boha. Ovšem cena je mnohem větší, pokud se rozhodneme Boha nenásledovat! Nadto se Elíša odevzdal totálně. Vzdal se živobytí, spálil spřežení a porazil voly a vzdal se rodinného dědictví. Opustil vše známé a své blízké. Elíša je pro nás příkladem v situaci, kdy se vydáme vstříc osudu. Je potřeba vyjít z bezpečného prostředí. Zamysli se, zda tvé odevzdání Bohu, je bezprostřední a totální jako u Elíši? Jaké tvé jistoty ti brání v tom, aby jsi udělal vstřícný krok Božímu záměru s tvým životem?