BEZHLAVÁ LÁSKA

Den 5 z 7 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Od úplného dna k chvilce prozření


Lukáš 15:17 říká, že mladší syn po čase „přišel k sobě“. Je to okamžik, který potřebuje zažít každý člověk. Chvilka prozření. Chvilka střízlivosti. Chvilka, kdy si řeknete: „Počkej chvíli. Co tady vlastně dělám? Čím jsem se to stal? Kdo vlastně jsem? Proč žiji, tak jak žiji? V životě musí přece existovat něco lepšího a něco víc než tohle!”


Někteří z vás potřebují přijít k sobě. Možná jste vyrůstali v církvi a kdysi jste následovali Ježíše. Musíte si uvědomit, že jakékoliv naivní pohnutky, které vás vedly k tomu, že jste opustili Boha a začali následovat věci tohoto světa, vás nikdy neuspokojí. Jeremjáš 2:5 nás varuje: „Toto praví Hospodin: Co na mně vaši otcové našli špatného, že se ode mne vzdálili? Chodili za nicotností a nicotností se stali.“ Svět vám lhal a vy jste mu na to skočili. Sliboval vám pokoj, radost, uspokojení a životní naplnění, po kterém jste tak zoufale toužili. Zanechal vás ale prázdné.


Je čas přijít domů! Možná jste o těchto věcech nikdy neslyšeli. Možná jste dosud netušili, že existuje řešení pekla, kterým právě procházíte. Možná jste nevěděli, že Bůh má lék na hřích, nemoc, závislost a temnotu, které se vás snaží stáhnout dolů a utopit. Je čas procitnout! Je čas přijít domů!


Právě o tom pojednává příběh marnotratného syna. On se rozhodl, že se pokoří a vrátí se zpět ke svému otci. Plánoval, že mu nabídne stát se jedním z jeho služebníků (protože dokonce i oni žili lépe, než teď žil on).