BEZHLAVÁ LÁSKA

Den 2 z 7 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Od bezhlavé lásky k bezhlavému životu 


Mladší bratr z našeho příběhu, který bude brzy nazván „marnotratným“, udělal velice nezvyklou věc. V podstatě řekl: „Otče, vím, že jsi ještě nezemřel, ale už nemůžu déle čekat a chci své dědictví hned teď.“ Otec neměl povinnost jeho nesmyslnému požadavku vyhovět, překvapivě však udělal přesně to, co jeho syn požadoval. Spravedlivě rozdělil svůj majetek a mladšímu synovi dal podíl, jaký mu náležel. 


O několik dní později syn vzal peníze a odešel ze svého rodiště. Vydal se do velikého města. Bible detailně nepopisuje, co tam dělal. Jediné, co říká, je, že „rozmařilým životem svůj majetek rozházel“(Lukáš 15:13). Znamená to, že se choval nezodpovědně. Žil jen pro momentální okamžik, ze dne na den. Nezáleželo mu na jeho rodině, zdraví, práci, pověsti ani na tom, zda je, či není dobrým příkladem pro ostatní. Nezamýšlel se nad tím, jak ovlivňuje okolní svět a lidi ve svém okolí – šlo mu jen o to, užívat si naplno život. Chtěl pociťovat vzrušení. 


Takový postoj bývá ve filmech často oslavován. Mnoho lidí ale stejným způsobem žije i v reálném životě. Jak příšerný způsob uvažování a života! Jedná se o neskutečně sobecký a nezodpovědný životní styl. Když člověk takto krátkozrakým, nezralým a destruktivním způsobem přemýšlí a žije, dovede ho to nakonec přesně tam, kam to přivedlo marnotratného syna – tedy nikam.