BEZHLAVÁ LÁSKA

Den 3 z 7 • Dnešní čtení

Zamyšlení

Od bezhlavého života k životu v troskách


Otcovo bohatství se rychle smrsklo a takzvaná dobrodružství mladého muže přivedla na mizinu. Nejen, že utratil všechny své peníze, ale jakmile vyschl zdroj jeho peněz, všichni přátelé ho opustili. A aby toho nebylo málo, v té krajině nastal veliký hlad! Všude kolem něj lidé hladověli, on jim však nedokázal pomoci – vždyť nedokázal pomoci ani sám sobě! Lukáš 15:14-16 popisuje, co musel podstoupit pro to, aby zůstal naživu: „A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny, a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával.“


Verš 14 říká, že „začal mít nouzi“. Vidíte, že jeho životní styl zanechal toho mladého člověka prázdného a ve stavu nouze. Jak ironické, že mladík utratil všechno, co měl, jen aby uspokojil své sobecké chtíče a touhy, a namísto toho, aby dosáhl uspokojení, skončil v ještě větší nouzi, než byl kdy předtím! Na samé dno klesl v okamžiku, kdy byl nucen přijmout příšernou práci – krmení prasat a život s prasaty v chlívku.


Právě k tomu vede tak nezodpovědný životní styl. Po určitou dobu si člověk užívá zábavu, jakmile však přijdou životní hladomory, stane se z člověka odporný, pomstychtivý mizera, který nedokáže nic udělat pro druhé lidi ani sám pro sebe. Namísto toho, aby přispíval k mírnění utrpení našeho světa, se stává součástí problému. 


Takový byl konec našeho mladíka – skončil ve společnosti prasat a své sebelítosti, s myšlenkami na svou nešťastnou cestu od bezhlavé lásky k bezhlavému životu, která ho nakonec dovedla k životu v troskách.