BEZHLAVÁ LÁSKA

BEZHLAVÁ LÁSKA

7 dni

Pro váš život je připraven plán, který vysoce převyšuje vaše nejsmělejší představy. Víte to. Cítíte to. Tato série vyučování vám může skutečně změnit život. Poselství příběhu o marnotratném synovi zasáhlo životy miliónů lidí z celého světa. V následujících sedmi dnech se na něj podíváte z poněkud jiné perspektivy.

Vydavatel

Chtěli bychom poděkovat CfaN Christ For All Nations za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.cfan.eu/cs/misijni-organizace-reinharda-bonnkeho-a-daniela-kolendy/

O vydavateli

Více než 1000 dokončení