Sout En Lig

Dag 1 van 5 • Vandag se leesstuk

Oordenking

Jesus vergelyk die kerk met sout en lig. Dit is noodsaaklikhede vir 'n gesonde lewe. Kan jy jou voorstel hoe die wêreld daarsonder sou wees?Die sanger en liedjieskrywer, Rich Mullins, het eenkeer gesê: "Geloof sonder werke is soos 'n liedjie wat jy nie kan sing nie."Jesus roep die plaaslike kerk op om 'n noodsaaklike rol te speel om lewe na die gemeenskap te bring. Om hierdie roeping doeltreffend te vervul, moet ons dit wat ons kenmerkend maak, bly handhaaf. In Brian Fikkert se boek "When Helping Hurts," skryf hy: "Ons kan nie die herskepping van mense verwag sonder die betrokkenheid van die plaaslike kerk en die mondelinge verkondiging van die evangelie, wat aan ons toevertrou is nie."Hierdie gedeelte help ons om die dringendheid van ons roeping te verstaan. Jesus verduidelik dat die kerk die gewer van God se gawes is, en daarsonder is ware lewe nie moontlik nie.Hoe kan ons aanhou om helder te skyn terwyl die wêreld al donkerder raak? Hoe kan ons ons geur behou?