Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Die Donker Oomblikke in Ons Lewens

Lewensbeginsel 7: Die donker oomblikke in ons lewe sal net so lank aanhou soos wat dit vir God nodig is om Sy doel in ons te bereik.

As jy God se beste vir jou lewe wil hê en graag deur Hom gebruik wil word, sal jy op 'n tydstip die pad van beproewing moet stap. Dit beteken dat God beproewing in jou lewe kan en wil gebruik vir 'n goeie doel—en nogtans beskou baie mense beproewing net as negatief en as 'n nederlaag. Maar jy hoef nie een van hulle te wees nie.

God se doel met beproewings, ongeag die oorsprong, is om 'n keerpunt te wees van waar jy jou grootste geestelike sprong vorentoe kan neem. Hy laat beproewings in jou lewe toe net totdat Hy Sy doel in jou bereik het. Hy sal dit nie vir een sekonde langer in jou lewe laat aanhou as wat nodig is nie.

Onthou dit nou, net daar waar jy is: God het 'n perk geplaas op alle beproewings. Omdat jy 'n kind van God is, leef die Heilige Gees in jou, en Hy weet hoeveel jy kan verdra. Die psalmskrywer het gesê:“Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses.” (Ps 34:19) En “Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor die wat Hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is.” (Ps 103:13 - 14)

Deur beproewing vorm God ons tot 'n volwasse en doeltreffende dienaar. As jy Christus as jou Verlosser ken, beskou God jou as 'n heilige—soms worstelend, soms mislukkend, maar regverdig, verlos, vergewe, en verenig met Hom. Hy sien 'n persoon vol van Sy onvoorwaardelike liefde, met Sy teenwoordigheid in hom, verseël deur die belofte van die Heilige Gees en wie se naam in die Lam se Boek van die Lewe geskryf is. Hy sien ook jou volle potensiaal—al die goeie dinge wat jy vir Sy koninkryk kan bereik. Wees dus bemoedig—beproewing sal nie permanent in jou lewe bly nie. As dit egter teenwoordig is, kan goeie dinge ontwikkel, as jy gewillig is om Hom te vertrou. Daarom maak dit nie saak deur watter donker tye jy moet gaan nie, vertrou net dat Hy die lig sal bring. En wanneer Hy dit doen, sal dit sekerlik die moeite werd wees.