Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Die Sleutel tot Volgehoue ​​Vrede

Lewensbeginsel 12: Vrede met God is die vrug van eenheid met God.

Dit is 'n bekende feit dat elke lewe 'n bietjie voorspoed nodig het. Niemand is vrygestel van die probleme wat 'n manier het om op te daag wanneer ons dit die minste verwag nie. En die kanse is goed dat ons eerste die vraag "Hoekom?" gaan vra wanneer die teenspoed toeslaan. Ons kan selfs bekommerd raak oor die impak wat dit op ons lewens sal hê. Alhoewel reaksies soos hierdie normaal is, het ons ook 'n ander reaksie nodig—dis om na die Een te gaan wat alle troos en veiligheid stewig in sy greep hou.

Paulus vermaan ons: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”(Fil.4: 6-7)

Hoe kan ons die gevoelens van angs verander as ons onder druk verkeer? Een van die eerste stappe is om angs te erken vir wat dit is—die teenoorgestelde van vrede. Dit is die blaasbalk wat die vure van twyfel en verwarring laat opvlam, en dit het die vermoë om ons hulpeloos op 'n hopie te laat sit met bekommernis en vrees. Wanneer ons gedagtes van angs koester, verloor ons ons geestelike fokus en ingesteldheid. Dis net in God se teenwoordigheid waar ons angs sal oorkom.

As jy God se beplanning aanvaar en die beperkings wat hy op 'n gegewe situasie plaas, sal dit jou help om verhoogde angs te verdryf. Laat Hom toe om vir jou voorsiening te maak in Sy tydsberekening. Wanneer jy die lewe as 'n geskenk uit God se hand aanvaar, sal jy Sy barmhartigheid, genade, vergifnis, hoop, vrede en ewige sekerheid vind.

Laat Sy vrede jou hart vul—vandag en elke dag. Sê vir Hom alles wat jy voel. God verstaan ​​en weet dat die lewe moeilik kan wees— maar Hy het 'n oplossing. Ons vrede is in ons Redder, wat ons onvoorwaardelik liefhet. En Hy het belowe om ons veilig te hou en ons oor te lewer in die Vader se liefdevolle arms.