Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Die Beginsel van Saai en Oes

Lewensbeginsel 6: Jy maai wat jy saai, en selfs meer as wat jy gesaai het, nadat jy gesaai het.

Vandag is die vader van môre.

Wat ons vandag is, is die resultaat van wat ons dink en die manier waarop ons in die verlede geleef het. Hulle wat vandag wys lewe, sal in die toekoms wyse besluit kan maak. Dieselfde geld vir ons finansies. Dié wat hulle geld vandag op 'n slim manier spaar, sal môre oorgenoeg hê. Hulle wat vandag alles uitgee wat hulle het, sal min of niks oorhê vir die toekoms nie. Dis 'n kortsigtige persoon wat net aan vandag dink en so min as moontlik doen, en op betaaldag kry hy net kleingeld en 'n beloning van swak kwaliteit. Die Israeliete moes dit op 'n baie persoonlike manier leer. Hulle afdwaling en ongehoorsaamheid aan God se bevele, het hulle dikwels in 'n posisie geplaas waar hulle nie Sy seën kon ervaar nie.

Die Here gee vir ons beginsels in Sy Woord om as waarskuwings en aanmoediging te dien. In Galasiërs 6:7 verklaar Sy Woord die volgende: “Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes.” Elke boer verstaan die betekenis van hierdie beginsel: Ons oes wat ons saai, en selfs meer as wat ons gesaai het, nadat ons gesaai het.

Die feit dat ons oes wat ons saai, is goeie nuus vir dié wat goeie gewoontes saai, maar 'n vreesaanjaende gedagte vir dié wat tans in goddelose aktiwiteite betrokke is, soos losbandigheid, dwelms, drankmisbruik, verwaarlosing van hul gesin, of die uitbuiting van ander op hul pad na sukses. Ons kan nie onkruid saai en verwag om goeie vrugte te oes nie. Ons kan nie ongehoorsaamheid aan God saai en verwag om Sy seën te oes nie. Wat ons saai sal ons oes. Laat ons nie onsself mislei nie: Ons sal dit oes wat ons in ons lewens gesaai het.

Hierdie selfde beginsel is 'n vertroosting en versekering vir hulle wat onder moeilike omstandighede getrou bly werk. “Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes.” Getrouheid in sulke omstandighede sal 'n volop oes in die toekoms lewer, want ons hemelse Vader hou altyd Sy beloftes.