Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Die Onredelike Wil van God


Lewensbeginsel 5:
God verwag nie dat ons Sy wil sal verstaan nie, net dat ons dit sal gehoorsaam, selfs wanneer dit onredelik voorkom.


Wonder jy soms hoekom God nie jou gebede beantwoord of hoekom, ten spyte van jou beste pogings, jou lewensomstandighede nog steeds nie verander het nie? Die antwoord lê dalk in jou mate van gehoorsaamheid aan God. God laat jou dalk wag omdat Hy wil hê dat jy moet stil word, op Hom vertrou en wag op Sy teken om voort te gaan.


Wanneer ons kies om gehoorsaam te wees, moet ons voorbereid wees op enige reaksie wat kan volg (beide positief of negatief), wetende dat God 'n uitstekende rede het vir Sy opdrag en ons op buitengewone maniere sal help. Ons moet nooit fokus op die dinge of mense wat ons aandag probeer aftrek daarvan om God se wil te doen nie. Die Heilige Gees stel ons in staat om elke gebod van God te gehoorsaam en wys ons altyd die beste moontlike pad. Wat Hy dus ook al van ons verwag—of dit nou pynlik of vreugdevol, winsgewend of duur, gewoon of ongewoon is—ons hemelse Vader sal vir ons die vermoë en krag gee om getrou te bly, ten spyte van wat ander mense dink of hoe ons omstandighede lyk.


Gehoorsaamheid moet 'n prioriteit in elke gelowige se lewe wees. Dit is die enigste manier hoe jy ooit die persoon sal word wat God wil hê jy moet wees en die enigste manier hoe jy ooit die dinge in die lewe sal bereik wat Hy so wonderbaarlik vir jou voorberei het. Dit is die Heilige Gees wat jou in staat stel om in gehoorsaamheid in Sy krag en mag te kan leef.


Kies dan om aan Hom gehoorsaam te wees, selfs as jy nie verstaan hoekom Hy jou vra om iets te doen nie. Glo dat Sy opdragte vir jou ten goede sal uitwerk. (Jer. 29:11) Sodoende kan jy die persoon word wat Hy wil hê jy moet wees, jy kan die werk doen wat Hy begeer jy moet doen, jy kan die vrugte dra wat Hy jou in staat stel om te dra en dan kan jy die seëninge ontvang wat Hy vir jou voorberei het.