Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Die Vallei Ervarings in Ons Lewens

Lewensbeginsel 29: Ons leer meer in ons vallei ervarings as op ons bergtoppe.

Teenspoed, angs, beproewings, verdrukkings en hartseer, dien as lesse in die skool van ondervinding. Hulle bring ons na 'n plek van nuwe insig en begrip. Hulle kan ons indrukke van die wêreld en ons sieninge oor God verander, en help ons om ons gedrag te verander. Die Here is natuurlik die beste Onderwyser. Hy is die Een na wie ons moet gaan vir die betekenis van enige les wat verband hou met teenspoed.

God laat teenspoed vir ten minste drie redes toe:

1. Om Ons Aandag Te Kry

Die Here gebruik 'n wye verskeidenheid metodes om ons aandag te kry wanneer dit nodig is—en teenspoed is een van hulle. Moenie traag wees om te reageer as die Here jou aandag probeer kry nie. Reageer vinnig en nederig. Hoor wat Hy vir jou te sê het.

2. As 'n Toets

Met tye laat God teenspoed toe om ons te motiveer om selfondersoek te doen. Die storms van die lewe laat oppervlakkige kwessies in die niet verdwyn, en dwing ons om dinge op 'n dieper vlak te hanteer. Niks het die vermoë om ons nader aan God te bring as verdrukking nie. Dit verwyder die masker van ontkenning en onthul wie ons werklik is, asook wat ons van God, Sy godheid en getrouheid glo.

Paulus het die Korintiërs aangemoedig: "Elkeen moet eers homself ondersoek." (1 Kor. 11:28) Met ander woorde: "Ondersoek jou binneste en ontdek wat dryf, motiveer en lei jou in die versoeking." As dit enige iets anders as God is, is dit nie reg nie. Hy moet jou motiverende faktor wees, om elke hoek en draai in jou lewe.

3. Om Gedrag te Verander

Dit is nie genoeg dat God ons aandag trek of ons aanmoedig om ons lewens in oënskou te neem nie. Ons moet ook toelaat dat Sy Gees vrye toegang tot elke gebied het. Tensy ons ons reaksie en gedrag verander, sal ons nooit baat vind by teenspoed of groei as gevolg daarvan nie. God bied 'n uitdaging, en ons het die geleentheid om Hom te gehoorsaam of ongehoorsaam te wees. Die keuse is ons s'n, en die gevolge daarvan behoort ook aan ons.

As jy bereid is om God toe te laat om jou binneste skoon te maak—en as jy bereid is om te verander wat moet verander—sal jy nader aan Christus kom, meer volwasse wees as Sy kind, en meer potensiaal hê om die liefde van God aan die wêreld rondom jou te weerspieël.