Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

In Afwagting op die Here se Wederkoms.

Lewensbeginsel 30: Wanneer ons gretig uitsien na die koms van die Here motiveer dit ons om produktief te lewe.

Regdeur die Skrif word ons drie waarskuwings gegee oor die wederkoms van die Here:

1. Ons moet altyd getrou in afwagting wees. Die Woord van die Here bemoedig ons om vas te staan in die geloof met moed en krag (Kor. 16:13) en om nugter te wag terwyl ons onsself bewapen met geloof, liefde en verlossing (1 Tes. 5:8) En terwyl ons wag moet ons altyd bewus wees van veral vals profete, onderskeiding van die gees beoefen en alles verwerp wat nie bely dat Jesus Christus God in die vlees is nie. (2 Petrus 2:1; 1 Johannes 4:1-2)

Jesus praat met Johannes in 'n visioen en gee hierdie groot belofte aan hulle wat waaksaam bly:“Kyk ek kom soos 'n dief. Geseënd is diegene wat wakker bly.”(Op. 16:15)

2.Ons moet ywerig werk. Waarom los Jesus ons hier op aarde nadat Hy ons gered het? Waarom word ons wedergebore en is dan nie sommer onmiddellik in die Here se teenwoordigheid nie? Dis omdat ons nog werk het om te doen!

Ons is die Here se getuies om te vertel van die liefde van God en die versoeningsdood van Jesus Christus. Ons moet ook getuig teenoor ander oor alles wat Hy in ons eie lewens gedoen het, beide met ons woorde en deur ons voorbeeld. Solank as wat daar 'n siel op aarde is wat nog nie die evangelie van onse Here Jesus Christus gehoor het nie, het ons nog baie werk om te doen.

3. Ons moet in vrede wag. Meer as vierhonderd keer in die Skrif beveel die Here ons om nie te vrees nie, maar om vrede te geniet —en Hy roep ons tot vrede terwyl ons wag op Sy wederkoms.

Die Bybel leer ons dat sonder Jesus daar geen vrede is nie…nie binne 'n mens se hart of onder die mense of nasies nie. Met Jesus kan ons vrede ervaar wat ons rasionele kapasiteit oortref en diep binne ons vestig. (Fil.4: 7) Ons is op soek en vind hierdie vrede as ons op die Here se wederkoms wag. Wanneer die Here kom, sal Hy jou vind onder dié wat Hom liefhet en Hom Verlosser en Here noem? Sal Hy vind jy doen wat Hy jou beveel het,gretig om Hom te sien en gereed vir Sy verskyning? Dit is binne jou bereik om hierdie vrae positief te beantwoord. Hoe sal jy dus kies om te reageer op die Here se oproep op jou lewe?

En die feit is, Hy gaan weer kom! 

Om meer te leer oor die 30 Lewensbeginsels of om bykomende hulpbronne te laai om jou te help groei in jou verhouding met die Here, klik asseblief hier