Rô-ma

8 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt sách Rô-ma và là tài liệu tốt cho nhóm nhỏ hay cá nhân học Kinh Thánh.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất