7 ngày câu chuyện Giáng Sinh: Tĩnh nguyện Mùa vọng dành cho Gia đình

Tĩnh nguyện

Ngày 1: Đa-vít


Chúa Giê-xu không chỉ là Con của Đức Chúa Trời mà Ngài còn có cha mẹ trong thời gian Ngài ở trên đất. Cha của Chúa Giê-xu, Giô-sép, đã nhận Ngài vào dòng dõi Đa-vít, và mẹ của Ngài, Ma-ri, cũng thuộc dòng máu của Đa-vít. Trong trường hợp bạn thắc mắc, đây là Đa-vít, cậu bé chăn chiên đã đánh bại Gô-li-át! Bạn có thể tin được không? Chúa Giê-xu đã trở thành cháu trai xa (hai mươi tám đời) của Đa-vít, ứng nghiệm lời tiên tri tiên đoán hàng trăm năm trước về Đấng Mê-si sắp đến với tư cách là hậu duệ của Đa-vít (2 Sa-mu-ên 7: 12–16).


Những người sống trong thời kì Chúa Giê-xu được sinh ra biết Đa-vít là ai. Ông đã lớn lên để trở thành một vị vua và viết sách Thi thiên. Nhưng quan trọng hơn nữa, đức tin của Đa-vít ngày càng lớn mạnh, và ông được biết đến là “người đẹp lòng [Đức Chúa Trời]” (1 Sa-mu-ên 13:14). Bất cứ khi nào Chúa Giê-xu được gọi là “Con vua Đa-vít” trong Kinh Thánh, thì những người có đức tin tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si theo lời hứa, hay là Đấng Giải Cứu được chờ đợi từ lâu. Họ tin rằng Chúa Giê-xu có quyền năng giải thoát họ khỏi đau khổ và bệnh tật.


Hoạt động gia đình: Chuẩn bị trước một món tráng miệng đặc biệt, nhưng đừng nói với các con bạn! Đầu tiên, hãy bịt mắt chúng lại. Sau đó, dẫn chúng qua một danh sách các nhiệm vụ giác quan. Trước khi bạn bắt đầu mỗi nhiệm vụ, hãy hỏi họ xem chúng có còn tin tưởng bạn không. Lấy một cây nến hoặc vật phẩm thơm khác và hỏi xem nó có mùi gì. Sau đó, dẫn chúng vào phòng tắm, nơi chúng sẽ rửa tay. Cuối cùng, dẫn chúng vào bếp. Yêu cầu chúng mở miệng. Đặt một miếng tráng miệng yêu thích của chúng vào miệng chúng! Sau đó tháo khăn bịt mắt. Hỏi con bạn cảm giác như thế nào khi bị bịt mắt đi trong cuộc hành trình đó. Chúng có sợ hãi không? Chúng đã tin tưởng bạn không? Sử dụng hoạt động này để thảo luận về việc đặt đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời ngay cả khi bạn không biết Ngài đang dẫn bạn đến đâu.


Câu hỏi Thảo luận Gia đình: 


• Đặt niềm tin vào ai đó có ý nghĩa gì?


• Bạn có thể nghĩ về một ví dụ về thời điểm bạn đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu và Ngài đã giải cứu bạn không?