Sống Đời Hạnh Phúc: Loạt bài tĩnh nguyện 7 ngày dành cho cha mẹ về việc sống từ sự chấp nhận—không phải để được chấp nhận

Sống Đời Hạnh Phúc: Loạt bài tĩnh nguyện 7 ngày dành cho cha mẹ về việc sống từ sự chấp nhận—không phải để được chấp nhận

7 Ngày

Con trẻ thời nay cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết, chúng luôn thấy cần phải hoàn thiện và chứng minh bản thân. Nỗi lo lắng tấn công trẻ từ khi tuổi còn rất nhỏ, và chúng tôi muốn giúp các bậc cha mẹ khắc ghi lẽ thật Kinh Thánh này vào trong lòng trẻ: Tình yêu và sự chấp nhận của Đấng Christ cho phép chúng ta sống đời sống vui thoả và tự do. Loạt bài tĩnh nguyện này dựa trên cuốn sách dành cho trẻ em: "Quokka, Ốc Sên, và Vùng Đất Vui Vẻ".

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn nhà xuất bản B&H đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.QuokkasandSnails.com

Thông tin phát hành

Hơn 2500 lượt hoàn tất