7 ngày câu chuyện Giáng Sinh: Tĩnh nguyện Mùa vọng dành cho Gia đình

7 ngày câu chuyện Giáng Sinh: Tĩnh nguyện Mùa vọng dành cho Gia đình

7 Ngày

Có vẻ như tất cả chúng ta đều cần một cái ôm thật chặt, một sự kết nối thực sự và một điều gì đó thú vị để kỷ niệm ngay bây giờ. Lời cầu nguyện của chúng tôi là bài tĩnh nguyện Mùa Vọng này sẽ đem đến cho bạn và gia đình một cách để kết nối, tìm hiểu về câu chuyện Giáng Sinh thật sự và kỷ niệm sự sinh ra của Chúa Giê-xu bằng những truyền thống mới, những câu chuyện trong bữa ăn tối, những cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ và các hoạt động gia đình. Chúng tôi hy vọng “cái ôm” Giáng Sinh này sẽ mang lại những kỷ niệm đẹp cho ngôi nhà của bạn trong mùa Vọng này!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn B&H Publishing đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.bhpublishinggroup.com/25-days-of-the-christmas-story/

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất