Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Tranh Chiến cho sự Hiệp Một trong một Thế Giới bị Chia Cắt

Tranh Chiến cho sự Hiệp Một trong một Thế Giới bị Chia Cắt

Làm thế nào để bạn trung tín theo Chúa Giê-xu trong một thế giới bị chia rẽ? Trong một thế giới mà mọi vấn đề đều trở thành cuộc tranh chiến giữa “chúng ta” và “chúng”, điều quan trọng hơn bao giờ hết là hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa, Chúa Giê-xu vẫn ở trên ngai. Học cách ứng phó với một thế giới ngày càng chia rẽ với tư cách là môn đồ của Chúa Giê-xu.

Chân thành cảm ơn Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập https://www.life.church để biết thêm thông tin/

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi