Sự vui mừng: Đếm ngược đến Giáng sinh

Sự vui mừng: Đếm ngược đến Giáng sinh

7 Ngày

Giáng sinh được cho là một mùa vui mừng - nhưng chính xác thì sự vui mừng là gì và làm thế nào bạn chọn nó khi thế giới tràn ngập những tổn thương và gian khó? Khám phá “Sự vui mừng cho thế giới” thực sự có ý nghĩa là gì bằng cách đắm mình vào câu chuyện Giáng sinh với Kế hoạch Giáng sinh 7 ngày đặc biệt này.

Nhà phát hành

Kế hoạch đọc Kinh Thánh nguyên gốc được tạo ra và cung cấp bởi YouVersion.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất