Niềm Hy Vọng Sống: Đếm Ngược Tới Lễ Phục Sinh

Niềm Hy Vọng Sống: Đếm Ngược Tới Lễ Phục Sinh

3 Ngày

Khi bóng tối vây quanh bạn, bạn có thể phản ứng ra sao? Trong 3 ngày tiếp theo, hãy đắm mình trong câu chuyện Phục Sinh và khám phá cách nắm lấy niềm hy vọng khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi, đơn độc hay không xứng đáng.

Nhà phát hành

Nguyên bản của Kế Hoạch Đọc này được tạo và cung cấp bởi YouVersion.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất