Mác 14:8

Mác 14:8 KTHD

Người này đã hết sức cố gắng, xức dầu tẩm liệm thân Ta trước khi chôn cất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 14:8