Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Mùa Thương Khó

Mùa Thương Khó

8 ngày

Mùa Thương Khó luôn là những ngày thật đặc biệt với người tin Chúa Giê-xu. Chúng ta được nhắc nhớ rằng Chúa đã phó mạng sống vì cớ chúng ta. Ao ước mùa Thương Khó sẽ là dịp để chúng ta suy niệm về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Hãy cùng SU Team suy ngẫm kế hoạch 8 ngày - Hành trình thương khó của Chúa Giê-xu.

Chúng tôi xin cảm ơn SU Vietnam đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://suvietnam.org/

Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi