Mác 14:23

Mác 14:23 KTHD

Ngài cũng rót nước nho, cảm tạ rồi đưa cho các môn đệ cùng uống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 14:23