Những Người Không Hoàn Hảo Trong Kinh Thánh

Những Người Không Hoàn Hảo Trong Kinh Thánh

7 Ngày

Bất kể bạn có lầm lỗi thất bại ít hay nhiều theo tiêu chuẩn của con người, thì bạn vẫn là một ứng viên hàng đầu để được Đức Chúa Trời sử dụng. Trong Kế hoạch 7 ngày này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sáu nhân vật trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã sử dụng bất kể họ đến từ đâu, bất kể khả năng của họ là gì, và bất kể họ đã phạm phải những sai lầm khủng khiếp ra sao.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn YouVersion Originals đã cung cấp các kế hoạch này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: https://youversion.com

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 25000 lượt hoàn tất