Mác 14:17

Mác 14:17 KTHD

Tối hôm đó, Chúa Giê-xu và mười hai sứ đồ cùng đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 14:17