Y-sai 53:11

Y-sai 53:11 KTHD

Khi Người thấy kết quả tốt đẹp của những ngày đau thương, Người sẽ hài lòng. Nhờ từng trải của Người, Đầy Tớ Công Chính Ta, nhiều người được tha tội và được kể là công chính vì Người mang gánh tội ác của họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ