Thắng hơn sự Đố Kỵ - Kế hoạch Đọc 6 ngày của Anna Light

Thắng hơn sự Đố Kỵ - Kế hoạch Đọc 6 ngày của Anna Light

6 ngày

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta phải đối mặt với cuộc sống của mọi người như họ muốn nó được nhìn thấy và sự so sánh với cuộc sống của chính chúng ta làm dấy lên sự ghen tị. Bạn không muốn tinh thần này tàn lụi trong mình, nhưng còn những thiệt hại mà sự ghen tị gây ra khi điều đó đến với bạn từ một người khác thì sao? Trong kế hoạch đọc này, bạn sẽ khám phá cách chiến thắng lòng đố kỵ, bảo vệ tấm lòng mình và bước đi trong sự tự do.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Anna Light (LiveLaughLight) đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: http://www.livelaughlight.com

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất