YouVersion

Ứng dụng Kinh Thánh hoàn toàn miễn phí, không có quảng cáo và không mua hàng trong ứng dụng. Tải ứng dụng

Can Đảm Để Là Chính Mình

Can Đảm Để Là Chính Mình

Bạn đã chán chơi trò chơi, đeo mặt nạ hay cố trở thành người khác mà không phải là bạn? Bạn có thích sự tự do để được chấp nhận con người thật của bạn, mà không có áp lực phải trở thành ai đó mà bạn thật sự không biết làm thế nào để giống? Bạn có muốn học cách để chấp nhận sự độc đáo của bạn chống sức hút trở thành một người khác?

Chúng tôi xin cảm ơn Joyce Meyer Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://tv.joycemeyer.org/vietnamese/

Thông tin phát hành