II Cô-rinh-tô 4:16

II Cô-rinh-tô 4:16 VIE2010

Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

II Cô-rinh-tô 4:16

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnII Cô-rinh-tô 4:16