Eliseo: Kuwento ng Isang Katawa-tawang Pananampalataya

13 Araw

Si Eliseo ay isa sa mga pinaka-nakaaaliw na taong makikita sa Bibliya. Siya ay isang propeta na may hindi pangkaraniwang pananampalataya at may mga himalang tila katawa-tawa. Sa loob ng 13 araw na pagbasa ng gabay na ito, mauunawaan mo ang buhay ni Eliseo at matututo ka sa kanyang halimbawa kung paano mamuhay ng may pagtitiwala at magkaroon ng pananampalatayang kakaiba.

Tagapaglathala

Ang gabay na ito ay nilikha ng Life.Church.

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin