Pagtitiwalang ang Diyos ay Mabuti Kahit Anupaman

Pagtitiwalang ang Diyos ay Mabuti Kahit Anupaman

5 Araw

May mga lumalaganap na mensahe ngayon, sa labas at loob ng simbahan, na nakasisira sa tunay na mensahe ng biyaya ng Diyos. Ang katotohanan ay hindi obligado ang Diyos na bigyan tayo ng mga mabubuting bagay—bagkus ay nais Niya itong gawin! Ang susunod na 5 araw ay maaaring makatulong sa iyo na magkaroon ng bagong pananaw at makita ang hindi maitatanggi at marangyang kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga hindi kanais-nais na nangyayari araw-araw.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang WaterBrook Multnomah Publishing Group sa pagbabahagi ng babasahing ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: www.goodthingsbook.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 500000 ang natapos basahin