Pag-alala sa Lahat ng Ginawa ng Diyos

Pag-alala sa Lahat ng Ginawa ng Diyos

5 Araw

Likas na kagawian natin ang tumingin sa hinaharap, ngunit hindi natin dapat kaligtaan ang nakaraan. Ang gabay na ito ay idinisenyo para sa 5 araw upang alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos upang hubugin ka sa kung sino ka ngayon. Sa bawat araw, ikaw ay makatatanggap ng isang babasahin mula sa Biblia at isang maiksing debosyonal upang tulungan kang alalahanin ang mga mahahalagang kaganapan sa iyong paglalakbay kay Cristo. Para sa karagdagang nilalaman, bisitahin ang finds.life.church

Tagapaglathala

Malugod naming pinasasalamatan ang Life.Church sa pagbibigay ng planong ito. Para sa karagdagan pang kaalaman, maaring bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin