Ang Pagbangon ng Kaligtasan

Sampung Araw

Tinitingnan ng Salvation Rise ang mga bersikulo kung saan hinango ang mga kanta ng bagong album ng NewSpring Worship. Isinulat para sa mga Cristiano, ang sampung araw na babasahing ito ay  pagpupugay kung sino ang Diyos, ano ang Kaniyang mga nagawa, at lahat ng Kaniyang mga plano para sa atin.  Pumunta sa https://newspring.cc/music/salvation-rise upang bilhin ang album o i-download ang mga chord chart at mga kanta.<br /><br />

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang NewSpring Church para sa pagbabahagi ng babasahing ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.newspring.cc

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 10000 ang natapos basahin