Crazy Love kasama si Francis Chan

Araw 1 ng 7 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal

“Tumigil sa Pagdarasal”

Paano kapag sinabi kong, “Tumigil ka sa pagdarasal”? Paano kapag sinabi ko sa iyo na tumigil ka muna sa pakikipag-usap sa Diyos, at sa halip ay tingnan mo Siya ng mahaba at malalim bago ka magbigkas ng isa pang salita? Binigyan tayo ng babala ni Solomon na huwag magpadalus-dalos sa presensya ng Diyos gamit ang mga salita. Iyon ay gawain ng mga hangal. At madalas, iyon ang ating ginagawa.

Ang matalinong tao ay lumalapit sa Diyos na walang binibigkas na kahit isang salita, at tahimik na namamangha sa Kanya. Tila itong isang gawaing walang patutunguhan, ang pagmasdan ang Diyos na hindi nakikita. Subalit sa aklat ng Mga Taga-Roma 1:20, sinasabi dito na mula pa nang likhain Niya ang mundo, nakikita natin ang kanyang mga “di nakikitang katangian” at “kabanalan”.

Halina't simulan natin ang babasahing gabay na ito sa pamamagitan ng tahimik na pagtitig sa Diyos. Magpatuloy lamang at panoorin ang video na ito.