Mabuhay Sa Pamamagitan ng Banal na Espiritu: Mga Gabay na Babasahin ni John Piper

Mabuhay Sa Pamamagitan ng Banal na Espiritu: Mga Gabay na Babasahin ni John Piper

7 Araw

7 Debosyonal na Babasahin mula Kay John Piper Tungkol sa Banal na Espiritu

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan si John Piper at ang Desiring God sa pagbabahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, maaaring bisitahin ang: http://www.desiringgod.org/

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin