Pagliligawan

7 Araw

Ano ang masasabi ng Diyos tungkol sa pagliligawan? Ang pitong araw na babasahing ito ay magbibigay sa iyo ng biblikal na pananaw na may kasamang maikling salaysay na maaari mong basahin araw-araw. Basahin ang bawat salaysay, maglaan ng oras upang mataimtim na pagnilayan ang iyong sitwasyon, at pahintulutan ang Diyos na kausapin ang iyong puso.

Tagapaglathala

Malugod naming pinasasalamatan ang Life.Church sa pagbibigay ng planong ito. Sa karagdagan pang kaalaman, maaring bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin