ความเชื่อ

ความเชื่อ

12 วัน

ได้เห็นแล้วจึงเชื่อ? หรือว่าเชื่อแล้วจึงได้เห็น? นี่เป็นคำถามแห่งความเชื่อ แผนการอ่านนี้ทำให้เราได้ศึกษาลึกขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อ - จากเรื่องราวของผู้คนจริง ๆ ในพันธสัญญาเดิม ที่แสดงให้เห็นความเชื่ออย่างกล้าหาญในสถานการณ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้ ไปจนถึงสิ่งที่พระเยซูทรงสอนในเรื่องนี้ ผ่านทางการอ่าน คุณจะได้รับการหนุนใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นกับพระเจ้า และกลายเป็นผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อยิ่งกว่าเดิมของพระเยซู

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Immersion Digital ผู้สร้าง the Glo Bible ในการแบ่งปันวิธีการปรับแต่งแผนการอ่านนี้ คุณสามารถสร้างแผนการอ่านนี้ได้อย่างง่ายดาย และสร้างแผนอื่น ๆ ได้ โดยใช้ the Glo Bible สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.globible.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว