คำอธิษฐานของพระเยซู

คำอธิษฐานของพระเยซู

5 วัน

เรามักจะเห็นความสำคัญของการสื่อสารในความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ พระเจ้าทรงรอคอยเราให้สื่อสารกับพระองค์ในคำอธิษฐาน - วินัยที่แม้แต่ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ก็ทรงปฎิบัติ ในแผนการอ่านนี้ คุณจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างของพระเยซู และคุณจะถูกท้าทายให้ก้าวออกจากเส้นทางเดิม ๆ ในชีวิต และมีประสบการณ์ในกำลัง และการทรงนำผ่านทางการอธิษฐานด้วยตนเอง

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Immersion Digital ผู้สร้าง the Glo Bible ในการแบ่งปันวิธีการปรับแต่งแผนการอ่านนี้ คุณสามารถสร้างแผนการอ่านนี้ได้อย่างง่ายดาย และสร้างแผนอื่น ๆ ได้ โดยใช้ the Glo Bible สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.globible.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว