ล้างพิษออกจากจิตวิญญาณ

วันที่ 1 จาก 35 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
ความคิดของเราสำคัญมาก ความคิดของเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกำหนดสิ่งที่เราเป็น น่าเสียดายที่เราส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะถูกความคิดที่แย่ควบคุมไว้ แทนที่จะจดจ่อความคิดของเราไปที่ความจริงของพระเจ้า สัปดาห์นี้คุณจะได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับอันตรายจากความคิดที่แย่ และวิธีแทนที่ความคิดเหล่านั้นด้วยความจริงของพระเจ้าความคิดที่แย่ส่งผลกระทบในทางลบกับชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณอย่างไร?