YouVersion

แอพพระคัมภีร์ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีโฆษณาและไม่มีการซื้อในแอป รับแอป

สูดหายใจเอาความปรารถนาฝ่ายวิญญาณเข้าไปในชีวิตสมรสของคุณ

สูดหายใจเอาความปรารถนาฝ่ายวิญญาณเข้าไปในชีวิตสมรสของคุณ

นำมาจากหนังสือเล่มใหม่ของเขา "ความรักตลอดชีวิต" แกรี่ โทมัส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแต่งงานนิรันดร์ เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงที่จะช่วยสลักเสลาชีวิตสมรสของคุณให้เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นพระพรให้กับชีวิตทางจิตวิญญาณแด่ผู้อื่น

เราขอขอบคุณ เดวิด ซี คุก สำหรับแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: http://www.dccpromo.com/a_lifelong_love/
About The Publisher