จงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“พระเจ้าต้องการเป็นที่หนึ่งในใจของคุณ” 


ในสังคมปัจจุบัน หลายคนวัดคุณค่าของตนเองจากความมั่งคั่ง   จากตำแหน่งอันสูงส่งในองค์กร จากความสำเร็จทางธุรกิจ   หรือแม้กระทั่งจากคนใหญ่คนโตที่เขารู้จัก 


แต่ถ้ามุมมองเรื่องความสำคัญของเราวางอยู่บนสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเองเฉพาะในยามที่เราเจริญรุ่งในด้านต่างๆ   เหล่านี้เท่านั้น เมื่อความมั่งคั่งและความสำเร็จของเราลดน้อยลง   คุณค่าของเราก็จะลดน้อยลงเช่นกันเนื่องจากรากฐานของเราไม่แข็งแรง   พระเยซูทรงอธิบายถึงสิ่งนี้ไว้ดังนี้:


“ส่วน​คน​ที่​ได้​ยิน​และ​ไม่​ทำ​ตาม ก็​เป็น​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​บ้าน​อยู่​บน​ดิน​โดย​ปราศ​จาก​ราก​ฐาน เมื่อ​มี​กระ​แส​น้ำ​ไหล​เชี่ยว​มา​ซัด​บ้าน​นั้น มัน​ก็​พัง​ทลาย​ลง​ทัน​ที และ​ความ​หายนะ​ของ​บ้าน​นั้น​ก็​ยิ่งใหญ่” (ลูกา 6:49)


ตัวตนของเราจะแข็งแกร่งพอๆ   กับรากฐานที่เราวางชีวิตของเราเอาไว้   เมื่อเราวางชีวิตของเราไว้บนรากฐานแข็งแกร่งดั่งศิลาของพระเยซูคริสต์   ความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในชีวิตของเราจะไม่ขึ้นอยู่กับสภาพที่เป็นเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆ   ในโลก 


เมื่อพระคริสต์คือรากฐานของเรา ความมั่นคงของเราก็จะมีลักษณะแบบนี้:


“เขา​เป็น​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​บ้าน เขา​ขุด​ลึก​ลง​ไป​แล้ว​วาง​ราก​ฐาน​อยู่​บน​ศิลา เมื่อ​มี​น้ำ​ท่วม​และ​มี​กระ​แส​น้ำ​ไหล​เชี่ยว​มา​ซัด​บ้าน​นั้น มัน​ก็​ไม่​หวั่น​ไหว เพราะ​ถูก​สร้าง​ไว้​อย่าง​มั่น​คง” (ลูกา 6:48) 


ขอให้คิดถึงทางเลือกมากมายในชีวิตที่คุณต้องเลือกเพื่อจะวางรากฐานเรื่องความสำคัญของคุณไว้สักครู่หนึ่ง   ทางเลือกเหล่านี้อาจรวมถึงทรัพย์สินเงินทอง อาชีพการงาน รูปร่างหน้าตา ครอบครัว   ชื่อเสียง อำนาจ หรือผู้คนที่คุณรู้จัก มีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่ จากสิ่งสารพัดที่เราจะวางชีวิตของเราไว้มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่จะให้ความมั่นใจกับเราได้ในเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะ


แต่ถ้าคุณตรวจสอบทางเลือกอื่นๆ   ไม่มีทางเลือกใดที่แย่หรือชั่วร้ายโดยธรรมชาติ ที่จริง ในหลายแง่   ทางเลือกเหล่านั้นเป็นความรับผิดชอบสำคัญด้านต่างๆ   ที่พระเจ้าทรงมอบให้ชีวิตของเรา   แต่ในหนังสือมัทธิวพระเยซูทรงช่วยเราให้ค้นพบความสมดุล


“เพราะ​เหตุ​นี้ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ร่าง​กาย​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​ไม่​ใช่​หรือ และ​ร่าง​กาย​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่ง​ห่ม​ไม่​ใช่​หรือ จง​ดู​นก​ทั้ง​หลาย​บน​ฟ้า พวก​มัน​ไม่​ได้​หว่าน ไม่​ได้​เกี่ยว ไม่​ได้​รวบ​รวม​ไว้​ใน​ยุ้งฉาง แต่​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​พวก​มัน​ไว้ ท่าน​ไม่​ประ​เสริฐ​กว่า​พวก​มัน​หรือ” (มัทธิว 6:25-26)


เมื่อเราแน่วแน่ในความจริงข้อนี้ในชีวิตของเรา   เราก็จะพบกับสันติสุขและความอิ่มใจ เราจะเป็นอิสระจากความวิตกกังวล เราจะบรรลุถึงความสมดุลนี้เมื่อเรายอมให้พระเยซูมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตทุกด้านของเรา


“แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้าและ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้” (มัทธิว 6:33) 


เราทุกคนล้วนมีความฝัน เป้าหมาย   และความมุ่งมาดปรารถนาเพราะพระเจ้าทรงออกแบบมาให้เราเป็นเช่นนั้น แต่การให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งจะทำให้คุณตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญและแรงจูงใจของคุณว่าเหตุใดคุณจึงมุ่งที่จะทำหรือบรรลุถึงสิ่งที่คุณปรารถนา   เมื่อพระองค์เข้ามาเป็นที่หนึ่งในความฝันและความมุ่งมาดปรารถนาของคุณแล้ว   อนาคตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และความชื่นชมยินดี 


เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงให้คุณเห็นแรงจูงใจที่น่าสงสัยของคุณ   การตอบสนองที่สำคัญที่สุดของคุณควรเป็นความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง   การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ยากในบางครั้ง แต่พระเจ้าทรงคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเราอยู่เสมอและพระองค์ทรงปรารถนาให้คุณเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ